Coaching: Waarom?

Het is niet vanzelfsprekend dat medewerkers hun talenten optimaal inzetten in de voor de organisatie wenselijke richting. De kwaliteiten en de wil zijn vaak wel aanwezig, maar performance en output blijven achter bij de gestelde eisen. Directe confrontatie en concrete ondersteuning kunnen in korte tijd tot enorme ontwikkeling leiden. Vermogen en goede wil leiden met professionele begeleiding tot betere prestaties. Coaching kan het verschil maken tussen falen en excellereren.
Situaties waarbij coaching effectief kan zijn:

  • Nieuwe medewerker in bestaande complexe staf- of managementfunctie.
  • Herpositioneren tijdens of na organisatie- of functieverandering.
  • Ondersteuning bij re├»ntegratie na langdurige afwezigheid of ingrijpende gebeurtenissen.
  • Verminderd functioneren na langdurige succesvolle periode; midlife herbezinningsfase.
  • Begeleiding bij uitvoeren van individueel ontwikkelplan.