Loopbaanbegeleidingstraject: Hoe?

Afhankelijk van de persoonlijke situatie wordt op maat een begeleidingstraject vastgesteld waarbinnen de accenten kunnen liggen op marktonderzoek, marktbewerking of communicatie. Doel is altijd het verwerven van een andere passende functie!

De volgende onderdelen kunnen onder andere deel uit maken van het begeleidingstraject:

  • persoonlijk marktbewerkingsplan
  • training netwerken en opbouwen/uitbouwen van een relevant netwerk
  • schriftelijke communicatie; brieven, curriculum vitae, presentatie
  • mondelinge communicatie; gespreks- en presentatietraining
  • advies en ondersteuning bij onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
  • begeleiding gedurende de eerste periode in de nieuwe functie