Outplacement

Veranderen van werkkring is en blijft een ingrijpend proces. Een gedwongen vertrek is niet alleen vervelend voor de betreffende medewerker maar werkt ook door in de organisatie. Met outplacement biedt u medewerkers een constructieve oplossing aan.

Scheiden zonder onnodig lijden en gericht op weg naar een passende nieuwe functie. Professionele begeleiding en ondersteuning bij het zoeken naar een nieuwe baan helpt. Mensen vinden via outplacement sneller een beter passende baan. Achteraf is een outplacementtraject dikwijls het beste wat de medewerker is overkomen.

De wereld verandert snel. Organisaties en medewerkers moeten snel schakelen om bij te blijven of liever nog vooruit te lopen op deze veranderingen. Dit lukt niet altijd of is niet altijd mogelijk. Fusie, overname en herstructurering leiden regelmatig tot gedwongen vertrek van medewerkers.

Cornwall Bedrijfspsychologie biedt modulair opgebouwde outplacementtrajecten gericht op uw specifieke situatie.