Onderzoek & Assesment

Benoemen van medewerkers in (loop) banen is telkens weer een belangrijke beslissing. Het gaat immers om een investering in het menselijk kapitaal van uw onderneming waarbij wij bij een acceptabel risico het te verwachten rendement willen optimaliseren. Ook na benoeming vragen reorganisaties en herbezinningen binnen organisaties regelmatig om beoordeling van medewerkers. Onze ervaring is dat in de gevallen waar organisatie en medewerker uiteindelijk niet bij elkaar blijken te passen het vaak om andere zaken gaat dan een gebrek aan competenties. De kandidaat met de beste papieren hoeft niet per definitie de beste medewerker te zijn. Daarom besteden wij veel aandacht aan de gerichtheid van de organisatie in relatie tot de gerichtheid van de kandidaat. Veel reeds voorgeselecteerde kandidaten zijn in principe in staat de beoogde functie of loopbaan in te vullen. Cultuur, persoonlijkheid, motivatie en waardepatronen dienen echter ook in belangrijke mate overeen te stemmen. Daarom verdiepen wij ons graag eerst in de organisatie, de afdeling, de functie en vervolgens in de drijfveren, normen en waarden van de kandidaat. Om te voorkomen dat pas in de dagelijkse praktijk blijkt dat organisatie en medewerker feitelijk uiteenlopende agenda’s hebben.

Psychologisch Onderzoek & Assesment: Hoe?
Psychologisch Onderzoek & Assesment: Waarom?