Psychologisch Onderzoek & Assesment: Hoe?

Deelname aan een psychologisch onderzoek is zeer persoonlijk en intensief. Kandidaten kunnen rekenen op een menselijke en ontwikkelgerichte benadering. Het is immers in ieders belang dat de kandidaat als klant behandeld wordt en dat er naast het psychotechnisch onderzoek voldoende tijd wordt besteed aan het uitdiepen van de vraagstelling. Het psychologisch onderzoek wordt op maat afgestemd op de specifieke vraagstelling. De volgende onderdelen maken doorgaans deel uit van het onderzoek:

  • inventarisatie van situatie en vraagstelling middels functie-informatie-formulier, competentie-inventarisatie en een intakegesprek met de opdrachtgever
  • voorbespreking met de kandidaat op de dag van het onderzoek
  • capaciteitentests en persoonlijkheidsvragenlijsten
  • interview en nabespreking
  • schriftelijke rapportage aan opdrachtgever en/of kandidaat