Loopbaanadvies: Hoe?

Het loopbaanadviesprogramma wordt op maat afgestemd op de specifieke vraagstelling. De volgende onderdelen maken doorgaans deel uit van het programma:

  • inventarisatie en evaluatie van opleiding, werkervaring, persoonlijke competenties
  • analyse van persoonlijke resultaten
  • analyse van persoonlijke waarden en normen
  • persoonlijke succesfactoren en ‘struikelblokken’
  • persoonlijk ideaal en haalbaarheid; ‘ideaalbaarheid’
  • kansen en beperkingen in huidige werksituatie
  • opstellen van een persoonlijk loopbaanscenario binnen of buiten de huidige organisatie
  • psychologisch onderzoek ter toetsing van de haalbaarheid van het persoonlijk actieplan
  • schriftelijk eindrapport bestaande uit inventarisatie, evaluatie, persoonlijk actieplan en ons advies