Psychologisch Onderzoek & Assesment: Waarom?

Mensen passen niet vanzelfsprekend binnen uw organisatie. Een optimale match tussen persoon en organisatie vereist meestal meer dan een scherp beoordelingsvermogen en een gezonde dosis mensenkennis. Een verkeerde keuze kost niet alleen geld, maar leidt tot onnodig energieverlies, irritatie en het weer opnieuw moeten zoeken naar een beter geschikte kandidaat. Door psychologisch onderzoek en assesment bevorderen wij de optimale match tussen mens en organisatie. Wij helpen uw risico te beperken en het rendement op uw menselijk kapitaal te verhogen.